Registrácia

Registrácia účasti na kongrese

Registračný formulár sa vypĺňa za celý klub. Individuálne prihlášky nie sú možné. Pre prihlásenie na kongres kontaktujte, prosím, svoj klub pre ďalšie pokyny.

Gray wolf (Canis lupus)

Vlk dravý (Canis lupus) © Ladislav Dziviak (SAFP)

Golden eagle (Aquila chrysaetos)

Rys ostrovid (Lynx lynx) © Ivan Godál (SAFP)

© Boris Rovný (SAFP)

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) © Jakub Mrocek (SAFP)